อาหารพลังงานสูงสำหรับนักกีฬา

ทุกครั้งเวลาที่เราชมการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ เรามักจะสงสัยว่าทำไมนักกีฬาถึงมีแรงในการเล่นกีฬาโดยที่ไม่มีอาการเหนื่อยเลยนั้นเพราะว่า นักกีฬาต้องมีการเตรียมความพร้อมในการลงเล่น ทั้งการฝึก การวอร์มอัพ รวมถึงการกินด้วย ซึ่งก่อนที่จะแข่งกีฬานั้นนักกีฬาต้องกินอาหารที่ให้พลังงานสูงเพื่อลงแข่งในกีฬานั้นๆ อาหารที่ให้พลังงานสูงนั้นไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือผู้ที่ต้องการออกกำลังกายจะช่วยให้ร่างกายนั้นมีแรงมากขึ้น สารอาหารดังกล่าวจะช่วยแปลงเป็นพลังงานสำรองเรียกว่า ไกรโครเจน สารอาหารนี้ช่วยให้ร่างกายมีแรงและสามารถเล่นกีฬาได้นาน

– อาหารประเภทคาร์โบไฮเดต เป็นสารอาหารหลักที่ใช้ในการออกกำลังหรือเล่นกีฬาต่างๆ คาร์โบไฮเดต เป็นสารจำพวกแป้งที่ให้พลังงานสูง เช่น มันเทศ, มันฝรั่ง, ข้าว, ขนมปัง และกล้วยหอม ซึ่งเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงช่วยให้ร่างกายไม่เหนื่อยระหว่างเล่นกีฬา

– เกลือแร่ หรือ น้ำ เป็นสิ่งที่จำเป็นมากระหว่างการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย เพราะเมื่อร่างกายทำงานหนักจะสูญเสียน้ำในร่างกาย ดังนั้นระหว่างพักนักกีฬาจะมีการทานเกลือแร่ หรือ น้ำเปล่า เพื่อชดเชยน้ำที่เสียไป

– อาหารจำพวกโปรตีน เป็นสารอาหารหลักอีกอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการซ่อมแซมกล้ามเนื้อ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาชนิดใดก็ตาม นักกีฬาหรือผู้ออกกำลังกายหนักต้องทานอาหารประเภทโปรตีน เช่น ไข่, โยเกริต์, เนื้อสัตว์, นม เพื่อให้โปรตีนเข้าเป็นซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกาย

สารอาหารเหล่านี้คือสิ่งที่จำเป็นมากก่อนการเล่นกีฬาของนักกีฬาต่างๆ รวมถึงผู้ที่ต้องการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายรูปแบบใดก็ตามซึ่งสารอาหารเหล่านี้จะช่วยไม่ให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บด้วย